Medlemmar till Valberedningen sökes

Viktigt meddelande från Styrelsen

Medlemmar till Valberedningen sökes

Föreningen hade redan på stämman i maj 2019 svårt
att få medlemmar till valberedningen, nu börjar läget
bli akut inför våren då arbetet att söka medlemmar till
styrelse och övriga föreningsfunktioner går in i en mer aktiv fas.

Vi i styrelsen vill påminna om att det är av yttersta vikt
att man som medlem i föreningen engagerar sig för att
värna om värdet i fastigheten som vi alla äger
tillsammans. Att bli medlem i valberedningen är ett sätt
att påverka.

Har du frågor om vad arbetet i valberedningen innebär
eller vill anmäla ditt intresse kontakta Maria Wolff
Gripfeldt (valberedningen): wolffgripfeldt@gmail.com
eller styrelsen@emaljeraren.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen