Sopsugen är åter i funktion

Problemet med sopsugen är åtgärdat och vi kan nu använda oss av sopnedkasten för hushållssopor.

Hälsningar,
Styrelsen