Slyrensning runt parkeringarna 21-24 september

Till alla bilägare,

Gräsytorna runt våra parkeringar kommer att klippas enligt nedan

  • Lilla parkeringen den 21-22/9
  • Stora parkeringen den 23-24/9

Ni ombeds att flytta på era bilar för att undvika skador.
Använd besöksparkeringen, Q park är informerade och
kommer inte att skriva ut parkeringsböter dom
dagarna.

Hälsningar,
Styrelsen