Hösthälsning – Avgifter 2021

Hej, 

Vi har efter det årliga budgetmötet beslutat att det inte blir någon hyreshöjning för 2021. 

Den trevliga julfikan som vi arrangerat tidigare år kommer vi tyvärr inte att genomföra i år på grund av den rådande situationen med Covid-19. 

Vi har fortsatta problem med appen för elstolparna vilket gör att det inte går att använda appen i dagsläget, vi arbetar vidare på detta och hoppas på att lösa detta inom kort. 

Vi uppmanar alla att anmäla sig till nyhetsbrevet för att ta del av information från styrelsen. Anmälan görs på hemsidan www.emaljeraren.se.

Med önskan om en trevlig höst
Styrelsen