Uppmaning till alla djurägare – påminnelse!

Under inga omständigheter får husdjur rastas på föreningens område eller utföra sina behov på våningsplan, hissar eller trapphus. Saneringskostnader på våningsplan och/eller utanför portar kommer att hänvisas till ansvarig ägare.
Vänligen notera att inga husdjur ska befinna sig i trapphus, hissar eller våningsplan utan dess ägare.
Vi uppmanar alla att bidra till trivseln i och runt vårt hus.
Hälsningar,
Styrelsen