Motorvärmarna och Pandemilagen

God fortsättning på det nya året! 

Vi vill informera om att pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 som begränsar antal personer vid privata sammanställningar gäller för föreningslokalen. Vid nyttjande av lokalen får max 8 personer vistas i lokalen. 

I början av vecka 3 kommer HSB Värmland utföra en justering av värmesystemet. Enligt dem inget som ska påverka värmen ut i fastigheten. Vi har höjt upp värmen ett antal grader, och hoppas att det märks och att ni upplever det varmare i lägenheterna. 

Motorvärmarna

Vi har som tidigare meddelat felsökt med hjälp av tekniker och lyckades innan jul identifiera problemet. Efter det har vi ihärdigt försökt få en tekniker på plats men leverantören har fördröjningar och svårt att hitta en tekniker med de kunskaper som behövs för att programmera appen. Vi är kritiska till leverantören men i dagsläget är vi är beroende av dem för att komma vidare. Vi återkommer med mer information så snart vi har något att förmedla.

Hälsningar,
Styrelsen
2021-01-16