Dags att motionera

DAGS ATT MOTIONERA  – INNAN DEN SISTA FEBRUARI 2021

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma?

Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Var ska den lämnas?

Motionen kan lämnas i brevlådan till styrelserummet Emaljvägen 4A eller skickas med e-post till styrelsen@emaljeraren.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen