E-malj #1 (2016)

Via kontakt med brf Svetsaren, framkom att ett flertal kvinnor där blivit antastade av främmande män på sin väg upp med hissen. Styrelsen tar mycket allvarligt på detta, och ber samtliga kvinnor i Emaljeraren se upp med vem ni har sällskap med i hissen. Om något ofredande av det här slaget ändå sker, ska det omedelbart polisanmälas av den drabbade.

Moped- och MC-förråd
Idag kan vi erbjuda ett mindre förråd till dem som vill förvara sin moped/MC inomhus. En nyckel kvitteras ut mot en pant om 300:- och skall alltså lämnas tillbaka, då man inte längre behöver fö
rrådet. Utrymmet är begränsat och ”först till kvarn” gäller. Ta kontakt med Kjell Andersson, på mejladress kjell.andersson@elcykelcenter.se

Styrelsen