Fortsatta problem med sopsugsanläggning

Felet med sopsugsanläggningen är nu identifierat. Det är en kabel som gått av i närheten av Brf Rondellen. Ny kabel är beställd men vi har ingen tidsplan för när det kommer att vara åtgärdat.

Under tiden sopsugen är ur funktion kommer manuell tömning att göras varannan dag. Detta innebär att allt som slängs i sopnedkasten fylls på i rören till dess att tömning sker.

Vi i styrelsen skulle därför önska att alla som har möjlighet fortsätter att använda containern på parkeringen till dess att sopsugen åter är i funktion. I undantagsfall för de som inte kan ta sig till containern eller har problem att öppna den är det möjligt att använda sopnedkastet.

Hälsningar
Styrelsen