Uppdatering – Sopsugen

Den automatiska funktionen för tömning av sopsugen är fortfarande ur funktion. Envac som hanterar sopsuganläggningen bedömer att de kan tömma våra soprum manuellt tills det att den automatiska funktionen är åtgärdad vilket innebär att sopnedkasten kan användas igen.

Hälsningar,
Styrelsen